Εικόνες Τοπ Για Τα Άγια Θεοφάνεια! Χρόνια Πολλά!

Εικόνες Τοπ Για Τα Άγια Θεοφάνεια! Χρόνια Πολλά!

Εικόνες  με καλημέρα για την ημέρα των Φώτων

Καλημέρα με υγεία και φώτιση σε όλους!
Χρόνια Πολλά!

 

Άγια Θεοφάνεια
«Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσις και ρήγνυται ο Ιορδάνης»
Χρόνια Πολλά!

Καλημέρα με την φώτιση του Κυρίου μας

Χρόνια Πολλά!

Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, καί τὸ φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει ὑμνούντάς σε· Ἦλθες, ἐφάνης, τό Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.

 

Άγια Θεοφάνεια

Καλημέρα με υγεία και φώτιση!
Χρόνια Πολλά!

 

Καλά Θεοφάνεια! Υγεία σε όλους
και Φώτιση!

Καλημέρα
Χρόνια Πολλά!

 

 

«Σήμερα τα φώτα κι ο φωτισμός,
η χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός.
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό,
κάθετ’ η κυρά μας η Παναγιά.
Όργανο βαστάει, κερί κρατεί,
και τον Αϊ-Γιάννη παρακαλεί.
Αϊ-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή,
βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί.
Ν’ ανεβώ επάνω στον ουρανό,
να μαζέψω ρόδα και λίβανο».

 

Απολυτίκιο Θεοφανείων

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις·
τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα·
καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές.
Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις
του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι, αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα
και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου του λόγου το ασφαλές
Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι

 

 

 

 

Χρόνια Πολλά
και
Καλά Θεοφάνεια!

 

Ἄφεσιν πηγάζων τοῖς ἐξ Ἀδάμ, ὁ τῆς ἀφθαρσίας, ἀνεξάντλητος ποταμὸς, ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, βαπτίζεται θελήσει· ἀντλήσωμεν οὖν πάντες, ὕδωρ σωτήριον.

 

 

Άγια Θεοφάνεια
Χρόνια Πολλά!❤

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *