Τον νυμφώνα σου βλέπω

Τον νυμφώνα σου βλέπω Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης «Tον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ· λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, Φωτοδότα και…

0 Comments
Read more about the article Η Μεγάλη Εβδομάδα, μέσα από τα μάτια των ποιητών
Η Μεγάλη Εβδομάδα, μέσα από τα μάτια των ποιητών

Η Μεγάλη Εβδομάδα, μέσα από τα μάτια των ποιητών

Η Μεγάλη Εβδομάδα, μέσα από τα μάτια των ποιητών: Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα πριν το Πάσχα (από την Κυριακή των Βαϊων το βράδυ μέχρι το Μ. Σάββατο) και…

0 Comments
Read more about the article Τα καθήκοντά μας τη Μεγάλη Εβδομάδα
Τα καθήκοντά μας τη Μεγάλη Εβδομάδα

Τα καθήκοντά μας τη Μεγάλη Εβδομάδα

Τα καθήκοντά μας τη Μεγάλη Εβδομάδα «Τών παθών τού Κυρίου τάς απαρχάς η παρούσα ημέρα λαμπροφορεί. Δεύτε ούν, φιλέορτοι, υπαντήσωμεν άσμασιν…»(κάθισμα Μ. Δευτέρας) Φθάσαμε, αγαπητοί μου, στά σωτήρια πάθη τού…

0 Comments
Read more about the article Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα: Πορεία προς την Ανάσταση
Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα: Πορεία προς την Ανάσταση

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα: Πορεία προς την Ανάσταση

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα: Πορεία προς την Ανάσταση Η ἑβδομάδα πρὶν τὸ Πάσχα ὀνομάστηκε Μεγάλη ἀπὸ τοὺς πρώτους κιόλας χριστιανικοὺς αἰῶνες κι αὐτὸ γιατί, ὅπως μας ἐξηγεῖ ὁ Ἅγ.…

0 Comments
Read more about the article Το Άγιο Πάσχα ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Το Άγιο Πάσχα ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Το Άγιο Πάσχα ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Το Άγιο Πάσχα ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στην Ιερουσαλήμ, «καθήμενος επί πώλου όνου». «Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», αναφωνούσε το πλήθος, που τον υποδέχθηκε με…

0 Comments
Read more about the article Η ζωή εν τάφω, Επιτάφιος θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής(στίχοι)
Η ζωή εν τάφω, Επιτάφιος θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής(στίχοι)

Η ζωή εν τάφω, Επιτάφιος θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής(στίχοι)

Η ζωή εν τάφω, Επιτάφιος θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής(στίχοι) Η ζωή εν τάφω Η ζωή εν τάφω κατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν. Η ζωή πως…

0 Comments