Τι σημαίνει ο μήνας Νοέμβριος;

Τι σημαίνει ο μήνας Νοέμβριος;

Ο Νοέμβριος είναι ο ενδέκατος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου, με διάρκεια 30 ημερών. Το όνομά του είναι ο εξελληνισμένος τύπος του λατινικού November, (από το novem, που σημαίνει εννέα 9).

Τι σημαίνει ο μήνας Νοέμβριος; Διάβασε περισσότερα