28 Οκτωβρίου 1940: Το μεγάλο θαύμα της Παναγίας

28 Οκτωβρίου 1940: Το μεγάλο θαύμα της Παναγίας 28 Οκτωβρίου – Και το θαύμα έγινεν. Ένας ύμνος μυ­ριόστομος ανεβαίνει προς τον ολογάλανον ελληνικόν ουρανόν: “Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια”. Ένας…

0 Comments