Σήμερα, 08 Αυγούστου, εορτάζει ο Άγιος Τριαντάφυλλος

Τεμάχιο του ιερού Λειψάνου του Αγίου Τριαντάφυλλου υπάρχει τεθησαυρισμένο στην Ι. Μονή Αγίου Νικολάου, στο νησί Άνδρος, μαζί με την εικόνα του Αγίου. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χρίστου Τριαντάφυλλος γεννήθηκε…

0 Comments