Αγία Αναστασία η Ρωμαία- Προσευχή και θαύματα

  Αγία Αναστασία η Ρωμαία- Προσευχή και θαύματα   Ὀνυχας, Οδόντας Τε Και Μαστούς, Χείρας Τε Και Πόδας, Εκκοπείσα Ανηλεώς, Όνυξιν Εξέσθης, Πυρί Καταφλεχθείσα, Αναστασία Μάρτυς Οσιοπάρθενε (Από Την Παράκληση).…

0 Comments