Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες και Ασκήτριες - 01 Σεπτεμβρίου

Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες και Ασκήτριες – 01 Σεπτεμβρίου

  Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες και Ασκήτριες – 01 Σεπτεμβρίου   Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες και Ασκήτριες και Αμμούν ο διδάσκαλος αυτών Eις τας Παρθένους. Δισεικαρίθμοις παρθένοις πῦρ καὶ ξίφος, Θεοῦ προεξένησαν …

Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες και Ασκήτριες – 01 Σεπτεμβρίου Διάβασε περισσότερα