8 Σεπτεμβρίου: Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου

8 Σεπτεμβρίου: Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου

8 Σεπτεμβρίου: Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου Η Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου εορτάζεται 8 Σεπτεμβρίου «Ἀποκάλυψαν πρὸς Κύριον τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ποιήσει» (Ψαλμός λστ’ στ. …

8 Σεπτεμβρίου: Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου Διάβασε περισσότερα