Τον νυμφώνα σου βλέπω

Τον νυμφώνα σου βλέπω Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης «Tον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ· λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, Φωτοδότα και…

0 Comments