Γενέσιον Υπεραγίας Θεοτόκου

Γενέσιον Υπεραγίας Θεοτόκου

Γενέσιον Υπεραγίας Θεοτόκου «Αύτη ημέρα Κυρίου, αγαλλιάσθε λαοί. Ιδού γαρ του φωτός ο νυμφών και η βίβλος του λόγου της ζωής εκ γαστρός προελήλυθε». Με τους παρά πάνω λόγους, αγαπητοί …

Γενέσιον Υπεραγίας Θεοτόκου Διάβασε περισσότερα