Πότε γεννήθηκε ο Χριστός: Το έτος Μηδέν ή το 4 μ.Χ

Πότε γεννήθηκε ο Χριστός: Το έτος Μηδέν ή το 4 μ.Χ

Πότε γεννήθηκε ο Χριστός: Το έτος Μηδέν ή το 4 μ.Χ Ένα από τα ερωτήματα που έχουν απασχολήσει είναι: Πότε γεννήθηκε ο Χριστός. Ο Χριστός γεννήθηκε το έτος Μηδέν ή …

Πότε γεννήθηκε ο Χριστός: Το έτος Μηδέν ή το 4 μ.Χ Διάβασε περισσότερα