1 Σεπτεμβρίου: Εορτή Αγίων 40 Παρθένων των Ασκητριών

Η Εορτή Αγίων 40 Παρθένων των Ασκητριών και του Αμμούν του διδασκάλου αυτών είναι 1 Σεπτεμβρίου Άγιοι που εορτάζουν σήμερα: Αγίες 40 Παρθένες οι Ασκήτριες και Αμμούν ο διδάσκαλος αυτών …

1 Σεπτεμβρίου: Εορτή Αγίων 40 Παρθένων των Ασκητριών Διάβασε περισσότερα