Αγία Αικατερίνη: Η καθοριστική συμβολή της στα γράμματα και στον Χριστιανισμό