Γεώργιος Καραϊσκάκης

Γεώργιος Καραϊσκάκης (1780 – 1827) Ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, που έδρασε κυρίως στη Ρούμελη (Στερεά Ελλάδα).   Ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, που έδρασε κυρίως στη Ρούμελη (Στερεά Ελλάδα).…

0 Comments

O Κλήρος στην Επανάσταση του 1821

O Κλήρος στην Επανάσταση του 1821 Χιλιάδες οι ιερείς που έλαβαν μέρος στον Αγώνα στηρίζοντας την εθνική αναγέννηση H Ελλαδική Εκκλησία κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ανέπτυξε σημαντικό ρόλο σε…

0 Comments