Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως: Η Επιείκεια, αρετή υψίστης στάθμης

Η επιείκεια είναι αρετή μεγάλης ηθικής αξίας, που φανερώνει ευγένεια γενναίας και αγαθής ψυχής. Η επιείκεια είναι αρετή που δηλώνει την ευμένεια, την πραότητα, την μετριοπάθεια, την ευγνωμοσύνη, την αγαθότητα.…

0 Comments