Το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Βαΐων

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Βαΐων

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Βαΐων ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Ιωάν. ιβ΄ 1-18) Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. …

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Βαΐων Διάβασε περισσότερα