Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος «Η χάρις του Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών. Αμήν!» (Β΄ Κορινθίους ιγ:13) Το …

Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος Διάβασε περισσότερα