Μεγάλο Σάββατο: Το Θείο Δράμα έλαβε τέλος

Μεγάλο Σάββατο: Το Θείο Δράμα έλαβε τέλος

Το Μ. Σάββατο τιμάμε τη θεόσωμο Ταφή του Κυρίου μας και την εις Άδου Κάθοδόν Του. Τω αγίω και μεγάλω Σαββάτω, την θεόσωμον ταφήν και την εις άδου κάθοδον του …

Μεγάλο Σάββατο: Το Θείο Δράμα έλαβε τέλος Διάβασε περισσότερα