Σάββατο του Λαζάρου. Χρόνια Πολλά σε όλους.!

Σάββατο του Λαζάρου. Χρόνια Πολλά σε όλους.! Την ημέρα αυτή η Ορθοδοξία γιορτάζει το θαύμα της εκ νεκρών έγερσης του Λαζάρου, φίλου και πιστού μαθητού του Ιησού. Ο Λάζαρος υπήρξε …

Σάββατο του Λαζάρου. Χρόνια Πολλά σε όλους.! Διάβασε περισσότερα