Η Πανσέληνος του Αυγούστου είναι γνωστή και ως Φεγγάρι του Οξύρρυγχου