Ποια είναι τα χαρίσματα και οι καρποί του Αγίου πνεύματος;

Ποια είναι τα χαρίσματα και οι καρποί του Αγίου Πνεύματος;

Δευτέρα, μετά την Πεντηκοστή σήμερα, και είναι η εορτή του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Είναι ομοούσιο …

Ποια είναι τα χαρίσματα και οι καρποί του Αγίου Πνεύματος; Διάβασε περισσότερα