15 Αυγούστου: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα(εικόνες με ευχές)

Η Παναγία Θεοτόκος «θησαυρός σωτηρίας» και «πηγή αφθαρσίας»

Ας τον υμνούμε κ’ εμείς μαζί με τους ευαγείς Παίδες ώστε να έχουμε την Παναγία θησαυρόν σωτηρίας, και πηγήν αφθαρσίας, και πύργον ασφαλείας, και θύραν μετανοίας»

Η Παναγία Θεοτόκος «θησαυρός σωτηρίας» και «πηγή αφθαρσίας» Διάβασε περισσότερα