Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου: Αρχή του κατανυκτικού Τριωδίου

Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου: Αρχή του κατανυκτικού Τριωδίου

Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου: Αρχή του κατανυκτικού Τριωδίου Τριώδιο ονομάζεται το Λειτουργικό Βιβλίο της Εκκλησίας μας το οποίο περιλαμβάνει τους Ύμνους των Κυριακών, από την Κυριακή του Τελώνου και …

Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου: Αρχή του κατανυκτικού Τριωδίου Διάβασε περισσότερα