Κυριακή Τυρινής: Ο τελετουργικός προθάλαμος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

  Κυριακή Τυρινής: Ο τελετουργικός προθάλαμος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής   Τυρινή: Ο τελετουργικός προθάλαμος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής – Του Γεώργιου Ζαραβέλα – Θεολόγου. Η εβδομάδα της Τυροφάγου ή Τυρινής αποτελεί…

0 Comments