Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2022 – Κυριακή των Αγίων Προπατόρων

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2022 – Κυριακή των Αγίων Προπατόρων

  Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2022 – Κυριακή των Αγίων Προπατόρων   Το Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2022. Κυριακή ΙΑ Λουκά με τη παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Κυριακή …

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2022 – Κυριακή των Αγίων Προπατόρων Διάβασε περισσότερα