Πώς πίνουμε τον Μεγάλο Αγιασμό και πώς τον φυλάμε στο σπίτι μας;

Πώς πίνουμε τον Μεγάλο Αγιασμό και πώς τον φυλάμε στο σπίτι μας;

Πώς πίνουμε τον Μεγάλο Αγιασμό και πώς τον φυλάμε στο σπίτι μας; Ο Μέγας Αγιασμός προτείνεται από τους πνευματικούς σε κάποιες περιπτώσεις, όπου ο εξομολογούμενος έχει πέσει σε κάποιο αμάρτημα …

Πώς πίνουμε τον Μεγάλο Αγιασμό και πώς τον φυλάμε στο σπίτι μας; Διάβασε περισσότερα