30 Ιανουαρίου η Εκκλησία γιορτάζει τους τρεις Ιεράρχες

30 Ιανουαρίου η Εκκλησία γιορτάζει τους τρεις Ιεράρχες

30 Ιανουαρίου η Εκκλησία γιορτάζει τους τρεις Ιεράρχες, τους προστάτες των Γραμμάτων. Ποίοι ήταν όμως οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους …

30 Ιανουαρίου η Εκκλησία γιορτάζει τους τρεις Ιεράρχες Διάβασε περισσότερα