Καλό Ξημέρωμα Μεγάλης Παρασκευής σε όλους

Καλό Ξημέρωμα Μεγάλης Παρασκευής σε όλους Ἔτσι τό θέλησε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. – Νά Τοῦ τρυπηθοῦν τά χέρια, γιά τίς ἁμαρτίες πού ἐκάμαμε μέ τά χέρια μας- (φόνους, κλεψιές, …

Καλό Ξημέρωμα Μεγάλης Παρασκευής σε όλους Διάβασε περισσότερα