Μεγαλυνάρια Παναγίας Παραμυθίας

Μεγαλυνάρια Παναγίας Παραμυθίας

Μεγαλυνάρια Παναγίας Παραμυθίας Την υψηλοτέραν των ουρανών, και καθαρωτέρα λαμπηδόνων ηλιακών, την Παραμυθίαν ημών των παροικούντων, Μονή Βατοπαιδίου, ύμνοις τιμήσωμεν. Δέσποινα και Μήτηρ του Λυτρωτού, δέξαι παρακλήσεις μοναζόντων τη ση …

Μεγαλυνάρια Παναγίας Παραμυθίας Διάβασε περισσότερα