Πασχαλινά αυγά σε πολλά χρώματα αποκλειστικά στο Εικόνες Τοπ.!(2))