Ὁ Βίος τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ

  Ὁ Βίος τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ   Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ἐπίγειος ἄγγελος καί ἐπουράνιος ἄνθρωπος   Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε. Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος, τῶν προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος…

0 Comments
Read more about the article Προφήτης Ηλίας
Προφήτης Ηλίας

Προφήτης Ηλίας

Προφήτης Ηλίας Ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες του Ισραήλ, που προείπε την έλευση του Χριστού στη Γη. Η μνήμη του γιορτάζεται από τη Χριστιανοσύνη στις 20 Ιουλίου... Ο Ηλίας (Ελιγιαχού…

0 Comments
Read more about the article Δευτέρα 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία :Σήμερα γιορτάζουν
Δευτέρα 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία :Σήμερα γιορτάζουν

Δευτέρα 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία :Σήμερα γιορτάζουν

   Δευτέρα 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία Σήμερα γιορτάζουν:Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λίας, Ηλιάνα, Λιάνα, Ηλιάννα, Ήλια Χρόνια Πολλά σε όλους και όλες σας!!! Χρόνια Πολλά Ηλία & Ηλιάνα .!  …

0 Comments