Προφήτης Ηλίας: Γιατί λέγεται ότι δεν πέθανε ποτέ

Ο Προφήτης Ηλίας ήταν ένας μεγάλος προφήτης, με πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό, καθώς επίσης και άνθρωπος της προσευχής, όπως αναφέρει και ο Ιάκωβος στην επιστολή του. Ο Προφήτης Ηλίας, όπως…

0 Comments

Ὁ Βίος τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ

  Ὁ Βίος τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ   Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ἐπίγειος ἄγγελος καί ἐπουράνιος ἄνθρωπος   Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε. Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος, τῶν προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος…

0 Comments
Read more about the article Προφήτης Ηλίας
Προφήτης Ηλίας

Προφήτης Ηλίας

Προφήτης Ηλίας Ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες του Ισραήλ, που προείπε την έλευση του Χριστού στη Γη. Η μνήμη του γιορτάζεται από τη Χριστιανοσύνη στις 20 Ιουλίου... Ο Ηλίας (Ελιγιαχού…

0 Comments