Σάββατο του Λαζάρου: Σύμβολο της κοινής Αναστάσεως

Σάββατο του Λαζάρου: Η εκ νεκρών έγερσις του Αγίου Λαζάρου του τετραημέρου. Σύμβολο της κοινής Αναστάσεως. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ολοκληρώνεται και καταλήγει σε δυο λαμπρές, εόρτιες ημέρες. Είναι το Σάββατο του Λαζάρου,…

0 Comments

Σάββατο του Λαζάρου: Κάλαντα – έθιμα Λαζαρίνες και «λαζαράκια»

Το Σάββατο του Λαζάρου, το έχει περιβάλει ο λαός μας με όμορφα έθιμα. Εξ αυτών τα κάλαντα τραγουδούν μόνο κορίτσια, οι λεγόμενες «Λαζαρίνες». Από την προηγούμενη ημέρα έχουν συλλέξει άνθη…

0 Comments