Γιατί ο Άγιος Γεώργιος θεωρείται προστάτης των στρατιωτικών

Γιατί ο Άγιος Γεώργιος θεωρείται προστάτης των στρατιωτικών Ο Κατεξοχήν στρατιωτικός Άγιος είναι ο Άγιος Γεώργιος, Μεγαλομάρτυς, Ταξιάρχης, Καλλίνικος και Τροπαιοφόρος. Σύμφωνα με τον ψευδο-Κωδινό στη [βυζαντινή] αυλική εθιμοτυπία ένα…

0 Comments