Άγιος Φιλάρετος (1η Δεκεμβρίου), ο προστάτης της Μελισσοκομίας.

Ο Θεός επέτρεψε και ο Φιλάρετος κάποτε κατάντησε πολύ φτωχός. Τα κτήματα του τα άρπαξαν οι γείτονες του και το βίος του διασκορπίστηκε Ο Άγιος Φιλάρετος ήταν υπόδειγμα κάθε αρετής…

0 Comments