Σύναξις τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης (9 Σεπτεμβρίου)

Σύναξις τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης (9 Σεπτεμβρίου)

Σύναξις τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης (9 Σεπτεμβρίου) Η σύναξις τῶν δικαίων γονέων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία ἐκκλησιαστική παράδοση ὁρίστηκε τήν ἑπομένη τοῦ γεννεσίου τῆς Θεοτόκου, …

Σύναξις τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης (9 Σεπτεμβρίου) Διάβασε περισσότερα