Τα καθήκοντά μας τη Μεγάλη Εβδομάδα

Τα καθήκοντά μας τη Μεγάλη Εβδομάδα

Τα καθήκοντά μας τη Μεγάλη Εβδομάδα «Τών παθών τού Κυρίου τάς απαρχάς η παρούσα ημέρα λαμπροφορεί. Δεύτε ούν, φιλέορτοι, υπαντήσωμεν άσμασιν…»(κάθισμα Μ. Δευτέρας) Φθάσαμε, αγαπητοί μου, στά σωτήρια πάθη τού …

Τα καθήκοντά μας τη Μεγάλη Εβδομάδα Διάβασε περισσότερα