Ευαγγέλιο 28 Σεπτεμβρίου – Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής

Ευαγγέλιο 28 Σεπτεμβρίου – Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής

  Ευαγγέλιο 28 Σεπτεμβρίου – Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής   Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 33 – 39 – 33 Οι δέ είπον πρός αυτόν Διατί οι μαθηταί Ιωάννου νηστεύουσι πυκνά …

Ευαγγέλιο 28 Σεπτεμβρίου – Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής Διάβασε περισσότερα