Συναξάρι Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου

Συναξάρι Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου

  Συναξάρι Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου   Ὁ Ἃγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος Ὁ Ἃγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος ὑπῆρξε πρόσωπο ἐπιφανέστατο μεταξύ τοῦ χοροῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί ἰδιαίτερα σεβαστό στήν …

Συναξάρι Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Διάβασε περισσότερα