Ὁ Ὅσιος Κυριακὸς ὁ Ἀναχωρητὴς

  Ὁ Ὅσιος Κυριακὸς ὁ Ἀναχωρητὴς   Ημ. Εορτής: 29 Σεπτεμβρίου Εορταζόμενο όνομα: Κυριακὸς, Κυριάκος Ἦταν ἄνθρωπος ποὺ καλλιεργοῦσε ὑπομονήν καὶ πραότητα. Γι' αὐτὸ καὶ πέτυχε στὴν ἀσκητική του ζωή.…

0 Comments