01 Σεπτεμβρίου: Των Αγίων Σαράντα Παρθένων-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

  01 Σεπτεμβρίου: Των Αγίων Σαράντα Παρθένων-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα   01 Σεπτεμβρίου: Τη μνήμη του Αμμούν και των 40 παρθένων τιμά η εκκλησία την 1η Σεπτεμβρίου, την πρώτη ημέρα του…

0 Comments

Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες και Ασκήτριες – 01 Σεπτεμβρίου

  Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες και Ασκήτριες - 01 Σεπτεμβρίου   Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες και Ασκήτριες και Αμμούν ο διδάσκαλος αυτών Eις τας Παρθένους. Δισεικαρίθμοις παρθένοις πῦρ καὶ ξίφος, Θεοῦ προεξένησαν…

0 Comments