Μεγάλη Τρίτη: Το Τροπάριο της Κασσιανής

  Μεγάλη Τρίτη: «Αι μωραί παρθέναι» και το τροπάριο της Κασσιανής ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Την Μεγάλη Τρίτη γινόμαστε κοινωνοί δύο παραβολών του Κυρίου. Της παραβολής των Μωρών Παρθένων και της παραβολής …

Μεγάλη Τρίτη: Το Τροπάριο της Κασσιανής Διάβασε περισσότερα