Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης – 02 Ιουνίου

 

Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης - 02 Ιουνίου

Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης – 02 Ιουνίου

 

Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Νικηφόρος και Νικηφόρα.

Ο Νικηφόρος γεννήθηκε το 758 στην Κωνσταντινούπολη από οικογένεια εικονόφιλων.

Έλαβε αξιόλογη μόρφωση και εργαζόταν ως βασιλικός γραμματέας κατά την περίοδο της βασιλείας του Κωνσταντίνου ΣΤ’ (780-797).

Το 806 εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, παρότι λαϊκός, αλλά μετά την εικονομαχική σύνοδο της Αγίας Σοφίας (815) εκθρονίστηκε και εξορίστηκε στην Προκόνησο, όπου πέθανε το 828.

READ  Αγία Αργυρή: Ομολόγησε με πνευματική ανδρεία και παρρησία την πίστη της

Έγραψε, μεταξύ άλλων, τη «Σύντομη Ιστορία» από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι την εποχή και τον «Απολογητικό Λόγο» υπέρ της τιμής των ιερών εικόνων.

 

Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης – 02 Ιουνίου

 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Νίκην ἤνεγκε, τὴ Ἐκκλησία, ἡ σὴ ἔνθεος, ὁμολογία, Νικηφόρε Ἱεράρχα θεόληπτε• τὴν γὰρ Εἰκόνα τοῦ Λόγου σεβόμενος, ὑπερορία ἀδίκως ὠμίλησας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

READ  Οσίου Μαρίνου του Βαάνη, Αγίου Νικηφόρου ομολογητού

 

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.

Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικηφόρε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

 

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.

Τὸν τῆς νίκης στέφανον, ὢ Νικηφόρε, οὐρανόθεν σήμερον, ὡς εἰληφῶς παρὰ Θεοῦ, σῷζε τοὺς πίστει τιμώντας σέ, ὡς Ἱεράρχην ὁμοὺ καὶ Διδάσκαλον.

READ  ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΙΟΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

Μεγαλυνάριον

Χαίροις Εκκλησίας αμπνεους εικών, και Εικονομάχων, καθαιρέτης ο ισχυρός· χαίροις θεοσδότων, δογμάτων ο προστάτης, θεόφρον Νικηφόρε, πίστεως έρεισμα.

 

 

ekklisiaonline.gr

Αφήστε μια απάντηση