Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Στις 26 Νοεμβρίου 2007, η Γενική Συνέλευση δήλωσε ότι, ξεκινώντας από την εξήντα τρίτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, οι 20 Φεβρουαρίου γιορτάζονται ετησίως ως Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Ιστορικό

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ενέκρινε ομόφωνα τη Διακήρυξη της ΔΟΕ για την Κοινωνική Δικαιοσύνη για μια Δίκαιη Παγκοσμιοποίηση στις 10 Ιουνίου 2008. Πρόκειται για την τρίτη σημαντική δήλωση αρχών και πολιτικών που υιοθέτησε η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας από το Σύνταγμα του 1919 της ΔΟΕ. του 1944 και η Διακήρυξη για τις Θεμελιώδεις Αρχές και Δικαιώματα στην Εργασία του 1998. Η Διακήρυξη του 2008 εκφράζει το σύγχρονο όραμα της εντολής της ΔΟΕ στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Αυτή η δήλωση-ορόσημο είναι μια ισχυρή επιβεβαίωση των τιμών της ΔΟΕ. Είναι το αποτέλεσμα τριμερών διαβουλεύσεων που ξεκίνησαν μετά την έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης. Με την έγκριση αυτού του κειμένου, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων, των εργοδοτικών και των εργατικών οργανώσεων από 182 κράτη μέλη τονίζουν τον βασικό ρόλο του τριμερούς οργανισμού μας στη συμβολή στην επίτευξη προόδου και κοινωνικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Μαζί, δεσμεύονται να ενισχύσουν την ικανότητα της ΔΟΕ να προωθήσει αυτούς τους στόχους, μέσω του προγράμματος αξιοπρεπούς εργασίας. Η Διακήρυξη θεσμοθετεί την έννοια της Αξιοπρεπούς Εργασίας που αναπτύχθηκε από τη ΔΟΕ από το 1999, τοποθετώντας την στον πυρήνα των πολιτικών του Οργανισμού για την επίτευξη των συνταγματικών στόχων της.

READ  Παγκόσμια Ημέρα κατά της παιδικής κακοποίησης

Η Διακήρυξη έρχεται σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή, που αντικατοπτρίζει την ευρεία συναίνεση σχετικά με την ανάγκη για μια ισχυρή κοινωνική διάσταση στην παγκοσμιοποίηση για την επίτευξη βελτιωμένων και δίκαιων αποτελεσμάτων για όλους. Αποτελεί μια πυξίδα για την προώθηση μιας δίκαιης παγκοσμιοποίησης που βασίζεται στη Αξιοπρεπή Εργασία, καθώς και ένα πρακτικό εργαλείο για την επιτάχυνση της προόδου στην εφαρμογή της Ατζέντας Αξιοπρεπούς Εργασίας σε επίπεδο χώρας. Αντικατοπτρίζει επίσης μια παραγωγική προοπτική επισημαίνοντας τη σημασία των βιώσιμων επιχειρήσεων στη δημιουργία μεγαλύτερων ευκαιριών απασχόλησης και εισοδήματος για όλους.

READ  Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού: Συμβουλές για πιο υγιείς νεφρούς

Η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει ότι η κοινωνική ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι απαραίτητες για την επίτευξη και τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας εντός και μεταξύ των εθνών και ότι, με τη σειρά τους, η κοινωνική ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη δεν μπορούν να επιτευχθούν απουσία ειρήνης και ασφάλειας ή απουσία σεβασμού όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

READ  Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Αναγνωρίζει επίσης ότι η παγκοσμιοποίηση και η αλληλεξάρτηση ανοίγουν νέες ευκαιρίες μέσω του εμπορίου, των επενδύσεων και των ροών κεφαλαίων και των εξελίξεων στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας των πληροφοριών, για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και την ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα ο χρόνος παραμένει σοβαρές προκλήσεις, όπως σοβαρές χρηματοοικονομικές κρίσεις, ανασφάλεια, φτώχεια, αποκλεισμός και ανισότητα εντός και μεταξύ των κοινωνιών και σημαντικά εμπόδια στην περαιτέρω ολοκλήρωση και πλήρη συμμετοχή στην παγκόσμια οικονομία για τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και σε ορισμένες χώρες με μεταβατικές οικονομίες.

πηγή

Αφήστε μια απάντηση