ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Πεντηκοστή, η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Πεντηκοστή, η γενέθλια ημέρα της ΕκκλησίαςΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Πεντηκοστή, η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας

 

«Πεντηκοστήν εορτάζομεν και Πνεύματος επιδημίαν». Πεντηκοστήν εορτάζουμε!

Ημέρα παγκόσμιας χαράς και ευφροσύνης. Εορτάζουμε την έλευση και ενοίκιση του Παρακλήτου, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Στην προ Χριστού εποχή γνωρίσαμε τον Πατέρα, στην κατά Χριστόν εποχή αποκαλύφθηκε ο ενανθρωπίσας Υιός και τώρα στην μετά Χριστόν εποχή κατέρχεται και φανερώνεται στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα.

Η Παναγία Τριάς, ο Ένας Άναρχος Θεός, δημιουργεί, ανακαινίζει, συντηρεί και ζωοποιεί την σύμπασα κτίση και τον άνθρωπο, «μία δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις, της αγίας Τριάδος» (τροπάριο Πεντηκοστής).

 

Πεντηκοστή εορτάζουμε! Η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας.

Έχουν συμπληρωθεί πενήντα μέρες από την ανάσταση του Κυρίου μας και, τώρα, εκπληρώνεται η επαγγελία που είχε δώσει ο Κύριος στους μαθητές του: «Καί εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον Παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας» (Ιωάν. ιδ’, 16). Με την ιδρυτική παρουσία του Αγίου Πνεύματος δημιουργείται η πρώτη χριστιανική Εκκλησία.

READ  Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Ιουνίου.!

Το υπερφυσικό φαινόμενο της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος έρχεται σαν ουράνια βίαια πνοή και δονεί τον χώρο του υπερώου όπου ευρίσκοντο φοβισμένοι, μέχρι τότε, οι μαθητές, όπως καταγράφει στις Πράξεις των Αποστόλων ο ευαγγελιστής Λουκάς. Φωτίζονται οι μαθητές με τα θεία χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και μεταβάλλονται σε φλογερούς και άτρωτους ιεροκήρυκες και ιεραπόστολους.

Και όχι μόνο, κατά την Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα, έρχεται και κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους, για να τους φωτίσει, να τους στηρίξει, να τους ζωογονήσει, να τους οδηγήσει στη οδό της σωτηρίας και λύτρωσης.

Ο τρόπος της έλευσής του, «εν είδει πυρίνων γλωσσών», οι οποίες αναπαύτηκαν επί των μαθητών στο υπερώο της Ιερουσαλήμ, αποδεικνύει αφ’ ενὸς το μεγαλείο της παρουσίας του Θεού και αφ’ ετέρου κρύβει και κάποιους συμβολισμούς:

α) Λέει ο ιερός Χρυσόστομος: «Επειδή στα παλιά χρόνια παραλογίστηκαν οι άνθρωποι και θέλησαν να χτίσουν ένα πύργο που να φτάνει ως τον ουρανό, ο Θεός με τη σύγχυση των γλωσσών διέλυσε την κακή τους απόφαση, γι’ αυτό και τώρα με μορφή πύρινων γλωσσών πετά σ’ αυτούς το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει μ’ αυτό την οικουμένη που ήταν χωρισμένη,

READ  Εορτολόγιο: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

β) οι γλώσσες παρουσιάζονται ως πύρινες, διότι ο Θεὸς είναι πυρ, το οποίο κατακαίει την αμαρτία και τη μοχθηρία των ανθρώπων,

γ) οι πύρινες γλώσσες μερίστηκαν στους παρευρισκομένους, δείχνοντας το διάφορο των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος ,

δ) το ότι το πυρ στάθηκε στις κεφαλὲς των μαθητών δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται στην αγιότητα των εκλεκτών και των αγωνιστών στην τήρηση του θελήματος του Θεού,

ε) όταν οι πύρινες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος κατήλθαν, οι μαθητές βρίσκονταν στο υπερώο, δηλαδὴ σ’ ένα υψηλὸ μέρος. Αυτό υποδηλώνει τον αγώνα τού ανθρώπου να τηρήσει τις εντολὲς του Θεού, να απομακρυνθεί από τα χαμηλά, δηλαδὴ την αμαρτία και ν’ ανυψωθεί προς τον Θεό.

READ  04 Μαρτίου τιμάται ο Άγιος Γεράσιμος Ιορδανίτης

Η Πεντηκοστὴ εορτάζεται ορθὰ, όταν εμείς οι άνθρωποι τη βιώνουμε κατά τον ορθὸ τρόπο. Μόνο όσοι ζουν μέσα στην Εκκλησία, οι θεούμενοι, οι άνθρωποι της προσευχής, της ασκήσεως, της μυστηριακής κοινωνίας και ζωής, μπορούν να κατανοήσουν και να αντιληφθούν σε βάθος το μυστήριο της εν Αγίῳ Πνεύματι ζωής και σωτηρίας, όπως το βίωσαν οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι από της αρχής και μέχρι των εσχάτων.

Έτσι θα βιώνουμε καθημερινά την προσωπική μας Πεντηκοστή και θα θησαυρίζουμε στη ψυχή μας τα αμετάβλητα αγαθὰ και τα χαρίσματα του Άγίου Πνεύματος.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΠΟΛΕΩΣ Φ.Ν.Θ.

Πρεσβύτερος, Εμμανουήλ Κατσικαλάκης

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Πεντηκοστή

Αφήστε μια απάντηση